Ledsagerbevis

For hvem og hva er et ledsagerbevis?

Ledsagerbevis er en ordning som gir funksjonshemmede mulighet til å ta med seg en ledsager uten ekstra kostnader på offentlige kultur-og fritidsarrangement og på transportmidler der ordningen aksepteres.

Kortet gir ledsager fri adgang til de steder og arrangementer som aksepterer ordningen. Den funksjonshemmede som er eier av beviset betaler selv gjeldende inngangspris. Kortholderen velger selv sin ledsager og kan ha ulike ledsagere.

Ledsagerbeviset gjelder i hele landet der arrangører, transportselskap eller institusjoner som krever inngangspenger har akseptert ordningen (ekstern lenke). Ledsagerbevis er ikke en lovpålagt ordning, men er en frivillig ordning som kommunene kan innføre.

Søknadsskjema

Ledsagerbevis gis etter søknad.
Utfylt søknadsskjema med vedlegg sendes til Gjøvik kommune, Servicetorget, Postboks 630, 2810 Gjøvik.

Søknadsskjema (nov 2016)

Sist endret: 06.09.2018