Jobbe i Gjøvik kommune

Ledige stillinger

Gjøvik kommune er stolt over å levere gode tjenester til våre innbyggere. Gjennom å beholde og rekruttere engasjerte medarbeidere med høy kompetanse, vil vi bidra til at kommunen oppfyller sin visjon om vekst og utvikling i innlandet.

Søk ledige stillinger 

Ny rekrutteringsportal

Gjøvik kommune har fra 08.01.20 tatt i bruk nytt rekrutteringssystem. Din gamle profil vil derfor ikke lenger være aktiv.

Du kan nå søke ledig stilling uten å opprette deg som ny bruker.

Er du aktiv jobbsøker anbefaler vi at du oppretter deg som ny bruker, slik at opplysninger du registrerer lagres til neste gang du søker ledige stillinger.

Trenger du veiledning? 

Vi bistår hvis du trenger hjelp med hvordan du går frem når du søker jobb. Kontakt Servicetorget på telefon 61 18 95 00. 

Visjon og verdier

Gjøvik kommunes visjon er

Universitetsbyen Gjøvik – ledende i bærekraftig vekst og utvikling.

Kommunens verdier er

KOMPETANSE   ENGASJEMENT    RESPEKT 

Gjøvik kommunes arbeidsgiverpolitikk:

Arbeidsgiverpolitisk dokument 

Utviklingsmuligheter

Gjøvik kommune er en stor organisasjon med varierte oppgaver og tjenester innenfor ulike fagområder. Som ansatt i kommunen har du derfor gode muligheter til personlig, faglig og yrkesmessig utvikling. Vi har tilbud om kurs og opplæring for ansatte på ulike nivåer og fagfelter i organisasjonen.

Gjøvik kommune anser god ledelse som avgjørende for å utvikle gode tjenester. Vi har derfor fokus på ledelse og ledelsesutvikling. Vi har et lederprogram for alle ledere for å støtte, utfordre og videreutvikle kommunens ledere.  

Læring på nett

Gjøvik kommune benytter KS læring som er en felles eLæringsportal for alle kommuner i Norge. Medarbeidere kan logge seg på portalen med BankID på mobil og gjennomføre kurs på PC, iPad eller telefon når det passer.

Pål Godard fra kommunens felles utviklingsstab og Rune Andre Nygjerdet og Benthe Englund fra HR stab er blant dem som har forberedt flere opplæringsprogrammer som eLæring. Nå sist elæringskurs i IKT ferdigheter som tilbys fra i dag.

Ifølge HR sjef Elin Limoseth innebærer eLæring at flere av kommunens medarbeidere får mulighet til å gjennomføre kurs og opplæring når det passer. Ledere gis også bedre styring med at nødvendig opplæring er gjennomført. Kommunalsjef Marit Lium Dahlborg leder det interne styringsrådet for IKT i Gjøvik kommune. Hun understreker at digitalisering og ny teknologi vil  prege alle kommunale tjenester. Hun sier at vi må forvente at flere oppgaver overtas av roboter, samtidig som flere arbeidsprosesser og rutiner digitaliseres og forenkles. «Digitaliseringsarbeidet i Gjøvik kommune er godt i gang og vil gi muligheter for å tenke nytt rundt kommunens tjenester og personalressurser. Samtidig er det viktig at vi styrket medarbeidernes kompetanse innenfor IKT ».

Opplæring i IKT ferdigheter vil også bli gitt som klasseromskurs for de som trenger det. Før jul gjennomførte 30  medarbeidere fra ulike arbeidsplasser opplæring som superbrukere. De deler nå sin kompetanse gjennom klasseromskurs eller gjennom enkeltvis opplæring og veiledning på arbeidsplassen

Videoer brukes aktivt i opplæringsøyemed i Gjøvik kommune og her er det rådmann Magnus Mathisen som ønsker medarbeidere i Gjøvik kommune velkommen til elæringskurs i IKT ferdigheter. 

Velkomstvideo fra rådmannen

Jobbmuligheter

Gjøvik kommune har over 2000 ansatte innenfor fem seksjoner: Oppvekst, Helse og omsorg, NAV, Samfunnsutvikling og Administrasjon, forvaltning og teknisk drift. 

Helse og omsorg: Sykepleiere, vernepleiere, ergoterapeuter, fysioterapeuter, omsorgsarbeidere, hjelpepleiere, helsefagarbeidere og institusjonskokker.

Oppvekst: Tjenester innenfor skole, barnehage og barn og familie. Pedagoger, barne- og ungdomsarbeidere, barnevernspedagoger, miljøarbeidere, førskolelærere, spesialpedagoger, psykologer, helsesøstre og miljøterapeuter.  

Samfunnsutvikling: Konsulenter, aktivitører, musikkskolelærere, bibliotekarer, kinomaskinister, ingeniører, teknikere, ulike fag fra universitet og høyskole. 

NAV: Sosionomer, barnevernspedagoger, økonomer, rådgivere og konsulenter.

Administrasjon, forvaltning og teknisk drift: Økonomer, IKT-medarbeidere, kontoransatte, konsulenter, fagarbeidere (eks. renhold og vaktmestertjenester), ingeniører, brannkonstabler og rådgivere.

Organisasjonskart

Lærling

Gjøvik kommune ønsker å være en lærebedrift med fokus på kvalitet, og vi tilbyr strukturert opplæring i henhold til opplæringsloven. Vi har erfarne og dyktige fagansvarlige og veiledere som bidrar til dette.

Hvem kan bli lærling?

Vi prioriterer søkere med ungdomsrett, men tar også inn andre som kvalifiserer til å være lærlinger.

Alle er velkommen til å søke.

For å følge hovedmodellen må du ha fullført VG1 og VG2.

Hvilke fag kan du velge?

Gjøvik kommune har lærlinger i flere fag, men tilbyr primært læreplasser innenfor disse fagene:

 • Barne- og ungdomsarbeider
 • Kontor- og administrasjonsfaget
 • Byggdrifter
 • Helsearbeider
 • IKT-faget
 • Institusjonskokk
 • Feier

For å få læreplass hos oss må du ha fullført VG2 innenfor det aktuelle faget.

Hvordan søker du?

Fra høsten 2019 har vi ledige læreplasser i følgende fag:

 • Barne- og ungdomsarbeider
 • Kontor- og administrasjonsfaget
 • Byggdrifter
 • Feier
 • Helsefagarbeider
 • Institusjonskokk
 • IKT-faget
Søknadsfrist er 01. mars og oppstart av læretiden i august/september.

Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem. 

Som søker på læreplass kan det være en del felter som ikke er aktuelle. Det er imidlertid viktig at du fyller ut all skolegang etter ungdomsskolen og evt. arbeidspraksis. Vi ønsker også at du skal oppgi inntil 2 referanser. Gjerne en som kan si litt om hvordan du jobber i praksis. Det kan enten være fra en deltidsjobb du har hatt eller fra YFF. Det er også viktig at du skriver en søknad i feltet "Søknad".

Kopi av vitnemål og attester (med bekreftelse på rett kopi) sendes til Gjøvik kommune v/Benthe Englund, Postboks 630, 2810 GJØVIK innen søknadsfristen 01. mars. Vi benytter bl.a. vitnemål fra VG1 og VG2, samt eventuelle attester ved uttak til intervju, og det er derfor viktig at dette blir sendt oss innen søknadsfristen.

Mer informasjon

Lærling i Gjøvik kommune

Personalgoder, lønn og arbeidsforhold

Alle ansatte i Gjøvik kommune er omfattet av Hovedavtalen og Hovedtariffavtalen (HTA). HTA er den viktigste tariffavtalen i KS-området med bestemmelser blant annet om lønn og godtgjøringer, lokale forhandlinger, arbeidstid og pensjon.

Hovedavtalen (ekstern lenke)

Hovedtariffavtalen (ekstern lenke) 

Forsikrings- og pensjonsordninger

Kommunens ansatte omfattes av gunstige forsikrings- og pensjonsordninger.

Som ansatt i undervisningsstilling er du medlem i Statens pensjonskasse (SPK). Øvrige ansatte er medlemmer i Kommunal landspensjonskasse (KLP).

Pensjonsordningen dekkes i hovedsak av arbeidsgiver og kommer i tillegg til ordinær lønn. De ansatte bidrar med 2% trekk av egen lønn. Via medlemskapet har du som ansatt adgang til noen prisgunstige tilleggsgoder, som det å ta opp lån, tegne private forsikringer og benytte banktjenester (f.eks. KLP).

Med bakgrunn i lov- og tariffbestemmelser er du forsikret mot skader og ulykker i arbeidstiden.

Forsikringen omfatter gruppelivsforsikring, yrkesskade- og ulykkesforsikring. I tillegg er vi omfattet av en fritidsforsikring (ulykke i fritid).

IA-bedrift

Gjøvik kommune er en IA-bedrift. Avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv er en tre-partsavtale mellom regjeringen, arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene.

Det overordnede målet i IA-avtalen er å forebygge og redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet, samt hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet.

Gjøvik kommune har avtale med bedriftshelsetjeneste (BHT).  

Bedriftsidrettslag

Kommunens bedriftsidrettslag tilbyr bl.a svømming i Tranberghallen, trimrom, bowling og skytterlag.

 

Sist endret: 17.01.2019
Gjøvik rådhus

Besøksadresse:

Kauffeldts plass 1
2815 Gjøvik

Telefon: 61 18 95 00