Samtykke til fotografering i barnehagen

For oss er det viktig å bruke gode bilder og videoer i vår profilering og markedsføring, både på internett og ellers.

Når det skal tas bilder eller film av barn i regi av barnehagen, må vi ha samtykke fra foresatte allerede før bildet tas.

Gi oss ditt samtykke

For å gi oss samtykke til å fotografere ditt barn i barnehagen, gjør du det i MyKid. Om du ønsker å ikke gi samtykke, lar du avkrysningsboksene i MyKid stå tomme.

Det er helt frivillig å gi samtykke til fotografering.

Formålet med publisering av bilder og video

Nettsider og sosiale medier

Vi ønsker fra tid til annen å legge ut bilder og videoer på våre nettsider (både barnehagens og kommunens) og sosiale medier (Facebook, Instagram, LinkedIn, Vimeo).

Formålet med slike innlegg kan være å synliggjøre barnehagen for småbarnsforeldre, vise frem et arrangement eller informere om søknadsfrist for barnehageopptak. På nettsiden kan bildene være aktuelle å bruke som forsidebilde eller illustrere barnehagerelatert informasjon.

Internt i barnehagen

De ansatte i barnehagen ønsker av og til å ta bilder og video av barna når vi er på turer eller holder på med noe gøy. Det kan være hyggelig å dele disse internt i barnehagen og med dere som foresatte.

Slike bilder deles digitalt via MyKid. Fysisk kan bildene for eksempel deles ved å henges opp på veggen i barnehagen eller bli med i bursdagskalendere.

Våre retningslinjer

  • Vi gir ikke fra oss rettighetene til bildene til andre uten å be om samtykke.
  • Bilder og film som publiseres skal vise barnet fra en god side og ivareta barnets integritet.
  • Som hovedregel vil ikke bildene publiseres sammen med fullt navn på barnet.

Barnehagen får av og til henvendelser fra presse og medier som ønsker å ta bilder og lage reportasjer fra barnehagen. I slike tilfeller skal det gis samtykke for hver gang.

Trekke tilbake eller endre samtykket

Om du vil trekke tilbake eller endre samtykket, kan du gjøre det på samme sted i MyKid som du ga samtykket.