Næring

i jobber for at Gjøvik skal være et attraktivt sted å drive næringsvirksomhet i. Gjennom fokus og forståelse for næringslivets behov, ønsker vi å bevare og tiltrekke oss næringsaktører.

Har du spørsmål vedrørende din bedrift, vurderer å etablere deg, eller bare har innspill til vårt arbeid, vi hører gjerne fra deg!

Kontakt oss

Bilde av Per Rognerud

Kommunalsjef Samfunnsutvikling Per Anthony Rognerud
Telefon: 911 02 071
Send e-post

 

 

 


 Bjørn Rognstad    Næringsrådgiver Bjørn Rognstad
     Telefon: 924 44 924

      Send e post

 

 

 

 

Næringspådriver Katrine Hveem GjørvadNæringspådriver Katrine Hveem Gjørvad
Telefon: 482 08 797
Send e-post

 

 

 

 

Utbyggingssjef Rolf Perjord (kjøp, salg, leie av tomter)
Telefon: 971 28 651
Send e-post

 

 

 

Plansjef Lars Engelien (plan, regulering og arealdisponering)
Telefon: 905 37 227
Send e-post

 

 

 

Leder byggesak Pål Arne BustadLeder byggesak: Pål Arne Bustad
Telefon: 452 32 709
Send e-post

 

 

 

Leder oppmåling Bård NysveenLeder oppmåling: Bård Nysveen
Send e-post

 

 

 

 

Leder bymiljø Halvor BjaalandLeder bymiljø: Halvor Bjaaland
Send e-post

 

 

 

 

Besøksadresse: Gjøvik Rådhus, Kauffeldtsplass 1, 2815 Gjøvik.

Tomter

For mer informasjon om ledige tomter, sjekk her

Støtte til bedrifter

Gjøvik kommune ønsker å bidra til å styrke næringslivet i kommunen. Det er derfor igangsatt en ordning hvor bedrifter kan søke om støtte til utviklingsprosjekter. I 2016 ble det bevilget 3 millioner kroner til dette arbeidet. Midlene skal i all hovedsak brukes til utviklingsarbeid i bedriftene. Bedrifter i Gjøvik oppfordres tl å søke støtte til utviklingsprosjekter som kan bidra til å styrke bedriften.

Vi legger til rette for en enkel søkeprosess, og du vil raskt få en tilbakemelding på om ditt prosjekt kan være aktuelt for støtte. Ønsker du å vite mer om DIN bedrift kan være en aktuell søker? 

Kontakt:Katrine Hveem Gjørvad, Næringspådriver i Gjøvik kommune

Landbruk

For mer informasjon om landbruk og landbrukskontoret, sjekk her

Bevillinger

For mer informasjon om ulike bevillinger, sjekk her

Torgdager

For mer informasjon om torgdager, sjekk her

Anskaffelser

Innkjøp til kommunen - anskaffelser 

Våre samarbeidspartnere

Gjøvikregionen Utvikling
Byen Vår Gjøvik

 

Gjøvik rådhus

Besøksadresse:

Kauffeldts plass 1
2815 Gjøvik

Telefon: 61 18 95 00