Innkjøp til kommunen (anskaffelser)

Anskaffelser Fellesenhet Gjøvikregionen er en felles regional enhet som gjennomfører anskaffelser for Gjøvikregionen, som består av kommunene Gjøvik, Nordre Land, Søndre Land, Vestre Toten og Østre Toten. :

Kontaktinformasjon

Postadresse:
Gjøvik kommune
Postboks 630
2810 Gjøvik

Besøksadresse:
Gjøvik rådhus
Kauffeldsplass 1

E-postadresse:
anskaffelser@gjovik.kommune.no

Behov

Kommunene har et bredt behov for kjøp av varer, tjenester og bygg/anleggsarbeider. Kommunenes anskaffelser gjennomføres i henhold til Lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Det betyr at anskaffelser over kr 500 000 eks mva kunngjøres på Doffin.

For nærmere informasjon om kommunens behov kan du ta kontakt med aktuelt tjenesteområde, Anskaffelsesenheten eller gå inn på kunngjøringssiden www.doffin.no (ekstern lenke)

Aktuelle linker - mer informasjon
Gjøvik rådhus

Besøksadresse:

Kauffeldts plass 1
2815 Gjøvik

Telefon: 61 18 95 00