NAV Gjøvik

Tilgjengelighet

NAV har åpent hele døgnet på www.nav.no (ekstern lenke). Du kan også ringe oss på 55 55 33 33

Trenger du å oppsøke NAV-kontoret er vårt publikumsmottak åpent

Mandag - Fredag: 12:00 - 14:00

Råd og veiledning

Har du behov for rådgivning eller veiledning, kan vi hjelpe deg på følgende områder:

Ledige stillinger

NAVs nettside har oversikt over ledige stillinger. (ekstern lenke)

Kvalifiseringsprogram

Kvalifiseringsprogrammet er for deg som ønsker å komme i arbeid, men trenger ekstra oppfølging for å klare det.

Hvis du har levd på sosialhjelp over lang tid eller står i fare for å komme i en slik situasjon, kan et kvalifiseringsprogram være et godt tilbud.

Du kan lese mer om Kvalifiseringsprogrammet på www.nav.no (ekstern lenke).

Dersom du ønsker delta i kvalifiseringsprogrammet, kan du ta kontakt med ved NAV Gjøvik 55 55 33 33.

Boligtjenester 

Tildeling av kommunale utleieboliger tilknyttet Gjøvik Boligstiftelse (GBS).

Retningslinjer for tildeling av kommunale boliger 

NAV Gjøvik tildeler kommunale utleieboliger i henhold til retningslinjer vedtatt av kommunestyret i Gjøvik. Elektronisk søknad finner du ved å trykke på lenken under. Det er også mulig å få søknadsskjema dersom du henvender deg til NAVGjøvik.

Søknad om leie av kommunal bolig (elektronisk skjema)

Bostøtte

Husbanken har egne nettsider med informasjon om bostøtteordningen. (ekstern lenke)

For hjelp til beregning av bostøtte kan Husbankens bostøttekalkulator brukes. (ekstern lenke)  

Informasjonsvideo om bostøtte - 25 sekunder (ekstern lenke)

Startlån/tilskudd

NAV Gjøvik behandler søknader om startlån og tilskudd fra Husbanken. Lover, forskrifter og retningslinjer for lån i Startlånsordningen følger Husbankens regler og rentefastsettelser, og utlån skjer i forhold til årlige midler fra Husbanken.

Retningslinjer for tildeling av startlån og tilskudd - vedtatt av kommunestyret i 2013

Søknad om startlån og boligtilskudd

Søknad om utbedringslån og tilskudd  

Søknad om overføring ny bolig/overtagelse av lån

Arbeidskvalifisering

Stampeveien Produksjon og Service (SPS) har tilbud til deg som har stått utenfor det ordinære arbeidsmarkedet og som ønsker en avklaring eller bistand for å komme tilbake i arbeide. Er dette interessant - kontakt din veileder ved NAV Gjøvik. 

Gjeldsrådgivning 

Hvis du har problemer med privatøkonomi og gjeld kan du kontakte NAV. NAV har egen hjelpetelefon 55 55 33 39. Du kan også få informasjon på www.nav.no (ekstern lenke) og du kan også chatte med NAV for å få råd og tips.

Ved omfattende gjeldsutfordringer, eller om du ønsker bistand i forhold til kontakt med kreditorer - bestill time hos gjeldsrådgiver via "ditt nav" på www.nav.no (ekstern lenke) (innlogging med Bank-ID eller BuyPass) eller via telefon 55 55 33 33 eller 55 55 33 39

Under finner du tips og råd til deg om hva du kan gjøre dersom du har ubetalte regninger eller påleggstrekk.

Tips og råd ved ubetalte regninger eller påleggstrekk

Bosetting av flyktninger

NAV Gjøvik bosetter flyktninger i tråd med Kommunestyrets vedtak.  All bosetting skjer i nært samarbeid med Imdi Øst. Har du spørsmål om bosetting, kan du kontakte Flyktningetjenesten NAV Gjøvik på 55 55 33 33, eller Imdi Øst (ekstern lenke).

Sosiale tjenester

ØKONOMISK SOSIALHJELP

NAV har utviklet en veileder for økonomisk sosialhjelp. Veiviseren er lagt tilgjengelig for alle. Vi anbefaler at dersom du skal søke sosialhjelp at du går inn og prøver denne. All informasjonen er korrekt og skal være skrevet på en enkel og forståelig måte.

Veilederen guider deg gjennom hva du kan søke om, og få hjelp til. Denne er oversiktlig og viser også hvilke andre muligheter som du kan ha før du søker om økonomisk sosialhjelp. Veilederen gir det deg det overordnede overblikket, som vil hjelpe deg videre i prosessen. Det er viktig at du også setter deg inn i den kommunale informasjonen du finner her:

Veileder til økonomisk sosialhjelp på www.nav.no (ekstern lenke)

NAV Gjøvik yter økonomisk sosialhjelp etter Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsetaten (ekstern lenke)

Søknad om økonomisk sosialhjelp (ekstern lenke)

NAV Gjøvik yter også tjenesten "Opplysning, råd og veiledning". Dette er en selvstendig tjeneste og kan søkes om og gis uten at det er behov sosial ytelse, og er en rettighet alle som oppholder seg i kommunen har. Søknad må leveres på eget skjema som fåes ved å kontakte NAV Gjøvik, eller du kan laste det ned og skrive det ut ved å trykke på knappen under.

Søknad om "Opplysning, råd og veiledning"

Søknaden kan sendes til NAV Gjøvik i posten eller legges i postkassen ved hovedinngangen til NAV Gjøvik.

 

NAV Gjøvik sender nå ut post elektronisk. Posten vil bli sendt til din meldingsboks i Altinn, eller til din valgte digitalpostkasse hos Digipost eller eBoks. Du anbefales å oppdatere Kontaktregisteret, som er tilgjengelig på www.altinn.no (ekstern lenke) eller www.norge.no (ekstern lenke). Du vil bli varslet via sms og e-post om at dokumentet kan leses i den valgte postkassen eller Altinn. Dokumentet som ikke er åpnet i Altinn innen 2 virkedager blir skrevet ut og sendt via Posten. 

NAV Gjøvik har laget en veileder som skal gjøre det enklere å forstå innholdet i et vedtak om økonomisk sosialhjelp. I tillegg finner du en liste som forteller deg om hva slags dokumentasjon som er nødvendig til søknad om økonomisk sosialhjelp.

Disse finner du ved å trykke på knappene under.

Hvordan lese og forstå vedtak om økonomisk sosialhjelp.pdf

Dokumentasjon ved søknad om økonomisk sosialstønad.pdf

Ditt NAV

NAV har egen tjeneste som kalles "Ditt NAV". Her kan du sende meldekort, sjekke utbetalinger, registrere deg, søke om pensjon og finne ut om andre tjenester.

Lenke til Ditt NAV (ekstern lenke)

Web site Your NAV

 

Sist endret: 17.10.2018
NAV Gjøvik

Besøksadresse:

Niels Ødegaards gate 4
2815 Gjøvik

Telefon: 55 55 33 33