Ny i Gjøvik

Velkommen til Gjøvik kommune

På denne siden har vi samlet informasjon og lenker som er nyttig for deg som er ny i kommunen.
Vi vil gjerne ha tilbakemelding om informasjon du savner, eller sider du ikke finner frem til på nettstedet.

Gjøvik rådhus

Servicetorget i 1. etasje tar imot alle henvendelser til kommunen.
På rådhuset finner du også kommuneadministrasjonen, kommunekassa og helsestasjonen.

Åpningstider for rådhuset: 08.00 - 15.30

Telefonnummer til sentralbordet: 61 18 95 00

Epost til kommunen: postmottak@gjovik.kommune.no

Barnehage

Hver vår gjennomføres hovedopptak for både private og kommunale barnehager. Søknadsskjemaet er fullelektronisk. Det samme skjemaet benyttes dersom man søker barnehageplass ellers i året, eller vil søke om endring og permisjon. Ved oppsigelses av plass må eget skjema benyttes.

Lenke til mer informasjon om barnehagene i Gjøvik

Skole

Gjøvik har 9 barneskoler, 3 ungdomsskoler og 2 kombinerte skoler

Lenke til informasjon om skolene i Gjøvik

Gjøvik læringsenter

Gjøvik Læringssenter holder til på Kallerud, i et skole- og utdanningsområde med Gjøvik International School, Fagskolen Innlandet og Karrieresenteret Oppland avd. Gjøvik og NTNU Gjøvik like ved.

Gjøvik Læringssenter har en rekke undervisningstilbud på og utenfor skolen. Gjøvik Læringssenter er kommunens største skole med ca. 400 – 500 elever på skolen og i tillegg ekstern undervisning i bedrifter og hos samarbeidspartnere.

Det er løpende inntak av elever og kurs.

Vi tilbyr:

 • Norskopplæring
 • Grunnskoleopplæring
 • Spesialundervisning
 • Lopopedi

Gjøvik læringsenter sin hjemmeside skolens hjemmeside. ( ekstern lenke) 

Gjøvik læringssenter sin facebookside (ekstern lenke)

Gjøvik kultursenter

Kultursentret har egne hjemmesider med oversikt over Bibliotek, kino og scene, Gjøvik gård og Kauffeldtgården.

Lenke til Gjøvik kultursenter (ekstern lenke)

Politikk og samfunn

Under politikk og samfunn kan du følge med hva som rører seg i det politiske livet i gjøvik kommune. Her finner du informasjon om saker som blir tatt opp i formannskap, kommunestyre og øvrige utvalg. Møtene er åpne for publikum og holdes i kommunestyresalen på rådhuset.

Du vil også finne oversikt over den politiske organiseringen og hvem som er tilknyttet det politiske livet i kommunen.

NAV

NAV Gjøvik ligger i Niels Ødegaards gate 4. NAV yter både statlige og kommunale tjenester. Av kommunale tjenester er følgende delegert til NAV Gjøvik:

 • Økonomisk sosialhjelp
 • Økonomisk rådgivning
 • Kvalifiseringsprogram og kvalifiseringsstønad
 • Introduksjonsprogram og introduksjonsstønad
 • Flyktningtjenesten
 • Kommunalt rusarbeid
 • Gjeldsrådgivning
 • Deltakelse i boligsosialt arbeid

Lenke til NAV Gjøvik

Legevakt 

Gjøvik interkommunale legevakt er lokalisert på sykehuset i Gjøvik. Legevakt benyttes kun ved akutt sykdom eller akutt forverring av kronisk sykdom som ikke kan vente til fastlegen kan kontaktes.

På dagtid på ukedager skal alle henvendelser rettes til egen fastlege. Studenter og besøkende kan kontakte legevakten på dagtid.

Ring først. Ved direkte oppmøte på legevakta uten forhåndsavtale vil det forekomme ventetid.

Ved akutt fare for liv og helse ring 113

Mer informasjon om legetjenester (også fastleger) finner du her 

Tannlegevakt

Tannhelsetjenesten i Oppland organiserer tannlegevakt i helger og høytider. Vakten er et samarbeid mellom offentlige og private tannleger og er tilgjengelig for pasienter fra hele fylket.

Her finner du en oversikt over tannlegevakta (ekstern lenke)

Brann

Brannstasjonen ligger i Stampevegen 5, 2827 Hunndalen.
Telefon: 61 14 86 00
Epost: brannstasjon@gjovik.kommune.no

For øyeblikkelig hjelp, ring 110

Politi

Vestoppland politidistrikt er det ene av to politidistrikt i Oppland fylke.

Telefon: 61 15 13 00
Besøksadresse: Ibsensgate 1, 2821 Gjøvik
Postadresse: Postboks 54, 2801 Gjøvik
E-post: post.vestoppland@politiet.no

Mer informasjon på politiets nettsider (ekstern lenke)

For øyeblikkelig hjelp, ring 112

Renovasjon - avfall

I Gjøvik har vi kildesortering.

Her kan du finne informasjon om kildesortering, tømmekalender, abonnement og priser m.m.

Svømmehall - Røverdalen

Svømmehallen er en del av Gjøvik Fjellhall.

Her kan du finne informasjon om alt som foregår i Fjellhallen (ekstern lenke)

Welcome to the Municipality of Gjøvik

As a new resident of the Municipality of Gjøvik you might be seeking answers to a lot of questions. You can find some information in English here, but we also recommend that you make contact with our Service Center (Servicetorget) on tel. +47 61 18 95 00 or on email: postmottak@gjovik.kommune.no.

Daycare or Nursery schools

There are 30 full-time day care centers in the Municipality of Gjøvik, 12 of them are runned by the municipality, and 18 of them by private management. The municipality day care centers follow common set of rules regarding structure, pricing and placement criteria, while the private centers follow their own by-laws. In general, these centers provide care for children from ages 1 to 5, though not all have facilities for the youngest children. For more information, please contact the the Service Center on telephone: 61 18 95 00.

The maximum price per child for full-time day care, both the municipal and the private, is
NOK 2 580 per child. An additional monthly fee for food comes on top of this, ranging from NOK 100 to NOK 500. There is a discount of 30 % for the second child and a discount of 50 % for the third child.

Schools

The municipality is divided into 5 school districts. As a resident of the Municipality of Gjøvik, your child has the right to attend the school in the district in which you are resided. Parents can apply for admission to any other school within the municipality, though an acceptance is dependent upon the school in question's capacity at the time. For children from 1st to 4th grades, all municipal primary schools provide an after-school activity program for children, called SFO in Norwegian.

 Learn norwegian

Gjøvik læringssenter offers a variety of courses, ranging from daytime or afternoon Norwegian courses, to online Norwegian studies and social studies.


​Our school offers daytime and afternoon courses in Norwegian language, from beginners level A1, to and including higher level B2.
​Additionally, we offer all levels of language learning online - for those of you who wish to study more flexibly.

​We also offer a comprehensive course in Social studies. This course meets the national requirement of 50 hours.

For more information or to sign up for one of our courses, contact us at gls@gjovik.kommune.no

For more information:

 

Health

Health care services in the Municipality of Gjøvik include principally Gjøvik Hospital, five municipal health clinics, a maternity care center, as well as other services such as physiotherapy, ergotherapy, rehabilitation, detoxification and psychological health care.

All residents of the municipality have the right to a personal doctor (fastlege). New residents of the municipality must register with Office for Personal Doctors on tel. 810 59 500 or web site: Min fastlege to be assigned a personal doctor.

Garbage collection and recycling

Regular garbage is collected from private homes and businesses once every four weeks. Food waste is collected once a week in summer and once every fortnight in winter. Paper is separated into special trunks, while plastic is placed in clear plastic bags, both provided by the municipality. Web site for the collecting dates.

The environment

Drinking water is of high quality in the Municipality of Gjøvik, and you can safely drink tap water.

Moving and change of address

Formalities related to moving to or in Norway are handled by Skatteetaten. Here you can obtain information about the following:

Moving and namesTax deduction cardsTax returnsInheritance and giftsValue-added taxEmployers' contribution (social security)

Building and renovating

If you are planning to build or renovate a house, you will require approval of your plan from the Municipality of Gjøvik before you can proceed, and should therefore become familiar with the relevant municipal rules and regulations. It is recommended that you have your plan checked by an architect or engineer before you submit it to avoid wasting time in the application process. The municipality is obliged to respond to applications within a certain time period; this varies depending on the type of application.

Employment

The Norwegian Labour and Welfare Organisation (NAV) can help you to find work in Norway and in other EU/EEA countries through the EURES network. All EU/EEA citizens living in Norway can benefit from NAV services. Web site: Your NAV

Further information

For information in English about other Norwegian government services, go to www.norway.no/en

For more general information in English for new foreign residents in Norway, go to

http://www.nyinorge.no/en/

International Network Norway (http://www.gjovikregionen.no/en/services/inn/) ekstern lenke)

Gjøvik rådhus

Besøksadresse:

Kauffeldts plass 1
2815 Gjøvik

Telefon: 61 18 95 00