Aksjon boligbrann 2015

Aksjon boligbrann 2015 er en landsomfattende informasjonskampanje som tilrettelegges og arrangeres av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Norsk brannvernforening og Gjensidige.

Kommunale brann- / feiervesen, lokale El - tilsyn og Gjensidiges distriktskontorer står for de lokale arrangementene over hele landet. Aksjonen innledes med Røykvarslerens dag 1. desember og fortsetter med en landsomfattende boligkontroll 1., 2. og 3. desember. Aksjon boligbrann har blitt en del av den felles nasjonale satsningen «Alt vi kan mot brann», hvor målet er å sette et massivt søkelys på brannsikkerhet i private hjem, med ekstra fokus på de gruppene i befolkningen som er mest utsatt for å omkomme i brann.

Brannvesenet og det lokale El - tilsyn, vil i den forbindelse avlegge besøk og tilby en sikkerhetssjekk i private boliger, med hovedfokus på: Røykvarsler-Slokkeutstyr-Rømningsforhold-Elektriske installasjoner-Ildsteder og skorstein. Det er ikke tilfeldig at dette skjer i desember, som normalt er årets verste brannmåned. Da ser vi ofte en økning i antall boligbranner. Med ønske om en god og branntrygg julefeiring.

Hilsen Gjøvik brannvesen