Anleggsarbeid utenfor rådhuset

Mandag 12. august startet arbeidet utenfor Gjøvik rådhus, som kommer til å vare i ca. 3 mnd. Under bakken ligger det vann- og avløpsledninger som må byttes ut.

Anleggsarbeid utenfor rådhuset

Vil det påvirke trafikken?
Arbeidet vil ikke være i veien for den ordinære trafikken, men det vil være noe redusert tilgjengelighet for gående og syklende. Det vil derimot alltid være merkede gang- og sykkelveier slik at man kommer seg forbi eller inn på rådhuset.

Hvordan vil det se ut etter arbeidet er ferdig?
Brosteinen som ligger på plassen vil bli tatt vare på og gjenbrukes etter gravearbeidet er ferdig. Plassen bygges opp igjen til å se forholdsvis lik ut som før oppussingen av rådhuset startet. Trærne på området vil for øvrig tas ned, men det vil bli plantet nye trær.

Hva skjer etterpå?
I slutten av november, når arbeidet utenfor rådhuset er ferdig, starter Statens Vegvesen med sitt vegprosjekt i Strandgata. Der skal det også blant annet byttes ut vann- og avløpsledninger, i tillegg til å bygge opp igjen Strandgata i krysset fra Rundkiosken til hjørnet ved Gjøvik gård. Mer informasjon om Statens Vegvesen sitt arbeid kommer senere.

Sist endret: 12.08.2019