ÅPENT MØTE OM KLIMA

Åpent møte om det grønne skiftet i innlandet - bli en stemme i klimaarbeidet på Gjøvik!

Gjøvik kommune og Tekna avdeling Gjøvik inviterer til åpent møte om klima og det grønne skiftet. Møtet åpnes av Dag Ove Hessen som ser på skog og natur i et overordnet klimaperspektiv. Deretter vil bedrifter fra Innlandet fortelle om sine muligheter for produktutvikling og strategier under det grønne skiftet.

Møtet avsluttes med en oppsummering av klimaarbeidet i Gjøvik kommune. Her presenteres blant annet planene for det nye klimaråd i kommunen og deltakere på møtet vil ha mulighet for å melde sin interesse for å delta i rådet.

Dato: 24.10.2016

Sted: Kulturloftet på Vitensenteret Innlandet.

Tid: klokken 18 – 20.45

Enkel servering.

Ønsker du å bli medlem i Klimarådet i Gjøvik kommune, klikk på denne linken for å registrere deg.

Sist endret: 14.10.2016