Åpent temamøte på Haugtun

Gjøvik som et demensvennlig samfunn - onsdag 17. august