ÅPNINGSTID I RÅDHUSET

Rådhuset er åpent mellom 08.30 og 15.00 i ukene 27 - 32

Sist endret: 28.06.2016