ATS MJØSBYEN

På bestilling fra fylkestingene i Hedmark og Oppland er det igangsatt et prosjektarbeid for utvikling av en helhetlig, langsiktig og bærekraftig areal- og transportstrategi (ATS) for Mjøsbyen - som her består av de 10 kommunene Gjøvik, Vestre og Østre Toten, Øyer, Lillehammer, Ringsaker, Hamar, Elverum, Løten og Stange