BARNEHAGEOPPTAK 2017/2018

Nå er tiden inne for å søke barnehageplass i Gjøvik kommune.

Det er samordnet opptak mellom kommunale og private barnehager i Gjøvik.

 Søknadsfrist er 1.mars.

 Rett til barnehageplass fra august 2017 har de som er født før 31.10.16 og har søkt om plass innen fristen for hovedopptak.

 Utvidet rett til barnehageplass kan angå barn født i november 2016. Dette skal behandles i Stortinget i vår. Det forutsettes at det er søkt om plass innen fristen for hovedopptak. Det søkes elektronisk gjennom kommunens hjemmeside. Her kan du finne mer informasjon om opptak og om hver barnehage. www.gjovik.kommune.no

 Tilbud om plass blir varslet i sms og mail. Foresatte må deretter logge seg på Barnehageportalen på Gjøvik kommunes hjemmeside for å se- og besvare tilbudet. Tilbud om plass ved Hovedopptaket vil bli utsendt i perioden 15.mars - 30.april.

 Ønskes det hjelp med søknaden, ta kontakt med Servictorget eller en av barnehagene.

Sist endret: 07.02.2017