BARNEHAGEOPPTAK

Barnehageopptak er i gang i hele kommunen, det er samordning mellom de kommunale og de private barnehagene.

Viktig:

 • opptak foregår løpende, men ikke samtidig over alt. Dette betyr at ikke alle får tilbud om plass samtidig (f.eks. kan naboen ha fått svar før deg)
 • opptak foregår i flere runder fra nå og fram til ca 1. mai

Når du har fått svar, må du:

 1. Logge deg på barnehageportalen med Min ID og svare på tilbudet inne fristen som er 8 dager

 2. Det er 2 muligheter for Ja-svar.
  - Det ene valget gjelder for deg som fortsatt vil bli stående på ventelista i tilfelle du kan få innfridd høyere prioritet.
  - Det andre valget er for deg som takker ja til tilbudet du har fått, og ikke vil stå på venteliste i noen andre barnehager.

 3. Har du fått tilbud på ditt førstevalg og velger å takke NEI til tilbudet, vil du ikke lenger stå på venteliste.

 4. De andre forblir på venteliste til sine høyere alternativ.

 5. Har du fått innfridd ditt 3.valg og velger å takke NEI, står du fortsatt på ventelisten til ditt 1. og 2. valg.