• Startside
  • BEDRE BREDBÅNDSDEKNING I GJØVIK KOMMUNE

BEDRE BREDBÅNDSDEKNING I GJØVIK KOMMUNE

Gjøvik kommune er i gang med å vurdere områder i kommunen som ikke har så god bredbåndsdekning som ønsket. Vi har i samarbeid med de største aktørene i området kartlagt hvilke området dette gjelder.

Ut i fra  den informasjonen vi har nå, gjelder det i hovedsak områder i Snertingdal, deler av Vardal og Biri Øverbygd.

 

Kommunestyret i Gjøvik kommune bevilget ved behandlingen av budsjettet for 2017 et beløp som skal brukes til å forbedre bredbåndsdekningen  i Snertingdal.

 

For Snertingdal og de øvrige områdene som er nevnt har vi fått en foreløpig oversikt over hvilke områder som er kommersielt interessant og hvilke områder som det er nødvendig med kommunale midler eller statlige midler (Nkom) for å bygd ut. For de kommunale midlene som er bevilget, planlegger vi nå en offentlig anskaffelse.

 

Innbyggere eller andre parter som ønsker å gi innspill til kommunen før søknad til Nkom leveres kan kontakte:

 

postmottak@gjovik.kommune senest innen 2 mai 2017.

Dekningskart 4 Mbit

Dekningskart 30Mbit

Veiledning dekningskart