Befolkningstall siste kvartal

I følge Statistisk Sentralbyrå har antall innbyggere i Gjøvik kommune økt med 111 fra forrige kvartal - fra 30527 til 30638.

Folketallet i Gjøvik er beregnet til å stige med 1925 personer i løpet av en 8-års periode. Økningen de første fire årene er 2.8%, og 3.4% de fire siste årene av perioden. Dette tilsvarer en total økning med ca 6%. (Kommunal Rapport)

Andre kvartalstall knyttet til folkemengde i Gjøvik (Kommunal Rapport)

 • Befolkning ved inngangen av kvartalet: 30527
 • Fødte: 59
 • Døde: 72
 • Fødselsoverskudd: -13
 • Innvandring: 62
 • Utvandring: 39
 • Innflytting, innenlands: 737
 • Utflytting, innenlands: 636
 • Nettoinnflytting, inkl. inn- og utvandring: 124
 • Folkevekst: 111
 • Befolkning ved utgangen av kvartalet: 30638

Du kan lese mer på Statistisk Sentralbyrå sine nettsider:  https://www.ssb.no/kommunefakta/gjovik

Sist endret: 22.11.2018