Beiteslipp i Gjøvik

Første anbefalte slippedato for beitedyr i utmark innen Gjøvik kommune er satt til 30. mai for de aller tidligste områdene.

I baklier og høyereliggende områder bør dyra vente til 4. juni. 

Kommunens beiteutvalg ber om at du vurderer lokale variasjoner for å unngå for tidlig slipping.  Slippested bør samordnes med de andre beiteberettigede i området.  Dyr som slippes, må være fri for smittsomme sykdommer, og det må ikke slippes dyr i strid med hanndyrloven.  Vi minner også om båndtvang for hunder.

Sist endret: 25.05.2018