BESIKTIGELSE PRØVETAKSERING

I forbindelse med opplæring av nye besiktigere, vil Gjøvik kommune v/eiendomsskattekontoret foreta prøvetaksering av en del eiendommer i Gjøvik kommune.

Du vil derfor kunne få besøk av oss i løpet av uke 32 og 33. Prøvetakseringen vil delvis foregå på samme måte som en vanlig besiktigelse, men der hvor det vanligvis ville komme én person på besøk, vil det her komme en større gruppe, fra 8-12 personer.

Besiktigelsen av en eiendom kan ta ca. 30 minutter, hvor gruppen skal komme frem til en felles forståelse av hvordan en eiendom skal vurderes. Ingen skal inn i boligene, og det er ikke nødvendig at dere er til stede. Det presiseres at dette kun er en prøvetakst, og  ingen bilder, data eller vurderinger fra denne prøvetakseringen vil bli benyttet i det som vil bli lagt til grunn for det nye takstgrunnlaget som skal gjelde i neste tiårs periode. (Den besiktigelsen vil finne sted på et senere tidspunkt.)

Vi håper på velvilje når vi kommer på besøk, men er det ubeleilig eller ikke ønsker besøk, kan du gi oss beskjed om dette, gjerne pr. epost til postmottak@gjovik.kommune.no eller ring sentralbordet 61189500 og be dem gi oss beskjed.

Sist endret: 18.07.2017