• Startside
  • Bidra til redusert utslipp i Mjøsa

Bidra til redusert utslipp i Mjøsa

Du bør koble fra taknedløpet hvis det er koblet til offentlig avløpsnett. Hvis det er tilkoblet, risikerer du at vann kommer inn i kjelleren ved overbelastning.