Brannen hos Metallco

Politiet har nå opphevet evakueringen. Nå kan alle dra tilbake til sine hjem. Vi sender ut ny SMS til de som tidligere har fått varsel om evakuering.

 

Oppdatert informasjon kl 14:29

Politiet har nå opphevet evakueringen. Nå kan alle dra tilbake til sine hjem. Vi sender ut ny SMS til de som tidligere har fått varsel om evakuering.

Oppdatert informasjon kl. 13:39

Pressekonferanse om brannen hos Metallco i Hunndalen

Oppdatert informasjon kl. 12:33

Pressekonferanse 13:00 på Strand hotellet. 

Kartutsnitt - evakuert område. 

Kartutsnitt - evakuertområde

 

Oppdatert informasjon kl. 11:33

Brannvesenet har nå kontroll på brannen, men den er ikke slukket. Det er fortsatt røykutvikling, men avtagende i området. Det er værsituasjonen som avgjør videre utvikling.

På nåværende tidspunkt er det ikke planer for ytterligere evakuering.

Lukt vil kjennes over hele byen, men lukt i seg selv er ikke farlig.

Vi ber publikum holde seg unna området rundt Metallco.

Oppdatert informasjon kl. 10:25

Røyken kan være helseskadelig og de som befinner seg i område med tett røyk anmodes om å forlate området. Det er opprettet evakueringssenter på Strand Hotellet i Gjøvik. De som bor i området og som har fått sms klokken 10:00 i dag bes om å evakuere.

Trenger du transport?

Hvis du trenger transport kontakt taxisentralen 04711.

Hvis du sitter i rullestol er det to taxier som kan frakte evakuerte fra området. 

Helseråd

Lukt vil være merkbart over et større område, men det er mengden røyk man får i seg som avgjør skaderisiko. Det er alvorligst for dem som arbeider tett på brannen. Lukten er ikke farlig! 

Personer med sykdommer i luftveiene er mer sårbare. Vinden vil imidlertid raskt spre røyken og dermed fortynne skadestoffene. De vanligste symptomer på røykpåvirkning er mild irritasjon i øyne og øvre luftveier. Skyll eventuelt ansiktet med kaldt vann og bruk f eks. saltvannsdråper i nesen. Det er ikke nødvendig å oppsøke legevakt med mindre du utvikler pustebesvær, sterk hoste eller betydelige allmennsymptomer.

Legevakten kan gi telefonråd ved mildere symptomer. 

Informasjon om sms-varsling

Hvordan finner kommunen telefonnummeret mitt?

Adressedatabasen som blir benyttet under varsling er en sammenstilling av informasjon fra Folkeregisteret, nummeropplysning fra alle teleoperatørene og informasjon fra Matrikkelen, landets offisielle eiendomsregister.

Innbyggere under 16 år ligger ikke i adressedatabasen, og mottar derfor heller ikke varsel.

Jeg har ikke mottatt noen sms?

Hemmelig nummer?
Adressedatabasen fanger ikke opp personer med hemmelig nummer. Det betyr at de ikke mottar varsling med dagens system. 

Dersom du har slikt nummer og ønsker varsling, kan du registrere deg i databasen, som blir holdt hemmelig for alle andre. 

Får jeg sms-varsel? Hvordan sjekker jeg det?
Du har mulighet til å kontrollere og endre din oppføring i datasystemets nettside for administrering av kontaktdata (UMS Contact Data Manager): http://cdm.ums.no

 

 

 

Sist endret: 23.03.2019