BRANNVERNUKE 2016

I årets brannvernuke - uke 38 - er det brannsikkerhet i hjemmet, med hovedfokus på viktigheten av brannøvelser hjemme.

Brannvernuka er en landsomfattende informasjonskampanje som arrangeres av Lokalt brannvesen, Norsk brannvernforening, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og If Skadeforsikring. Brannvernuka markeres i september hver høst, i 2016 gjennomføres den i uke 38.

Mer informasjon om brannvernuka 2016

Sist endret: 16.09.2016