Budsjettet vedtatt

Budsjettet til Gjøvik kommune ble vedtatt 29. november.

Med minste margin (23 mot 22 stemmer) ble budsjettforslag til Arbeiderpartiet, SV, Rødt og De Grønne vedtatt i kommunestyret torsdag.

Rådmann Magnus Mathisen hadde foreslått å utsette den planlagt rehabiliteringen av Snertingdal omsorgssenter i tillegg til å øke eiendomsskatten for å få budsjettet i havn.

Disse to forslagene ble avvist av politikerne, og Mathisen la ikke skjul på at det blir krevende å greie budsjettet for 2019, og ikke minst langtidsbudsjettet for de fire nest årene.

For å komme i mål med budsjettet har posisjonen regnet med å spare tre millioner kroner på vikarbruk ved å øke grunnbemanningen tilsvarende. De har også kalkulert med at kommuen skal få økte overføringer fra staten de neste fire åra

I budsjettet ligger også blant annet kunstgressbane inne. Det samme gjør 200.000 kroner til Kampen kafè. 

Hele budsjettvedtaket legges ut over helga.

Sist endret: 30.11.2018