• Startside
 • Byregnskapet - Byen du skapte i 2017

Byregnskapet - Byen du skapte i 2017

Gjøvik kommune, Byen vår Gjøvik, Statens vegvesen og Oppland Fylkeskommune presenterer Byregnskapet. Tallene som viser tendensene, hvor vi vokser og hvor vi har noe å hente. Les og kjenn litt stolthet – denne byen er du med på å bygge!

Om byregnskapet

Byregnskapet er produsert av ATP-­prosjektet (Samordnet Areal- og Transportplanlegging for Gjøvik),
som er et samarbeid mellom Gjøvik kommune, Byen vår Gjøvik, Statens vegvesen og Oppland Fylkes­kommune.

Målsetningen for byregnskapet er å:

 • bidra i arbeidet med å bygge stolthet for egen by
 • bidra til å bygge opp Gjøvik kommunes omdømme
 • sikre og samle et godt styringsverktøy
 • vise effekten av arbeidet med ATP
 • gjennomføre/samle årlige målinger som viser hvordan man ligger an i arbeidet med byutvikling, ATP, turisme og handelsutvikling
 • gi befolkningen muligheter for å følge utviklingen
 • øke næringslivet og innbyggernes faktakunnskap om arbeidet med sentrumsutviklingen

Tall fra 2017

 • Bosatte: Økning fra 19.982 til 20.112 = 130 personer
 • 3 av 4 i Gjøvik by bor innen 500 meter fra en holdeplass
 • Det er i gjennomsnitt 2,2 arrangement hver dag i Gjøvik by
 • På NTNU var det 334 flere studenter i 2017. Totalt 3.881
 • På Fagskolen var det 40 flere studenter i 2017. Totalt 817
 • Det er 2.142 bedrifter registret i Gjøvik kommune i 2017
 • 334 nyetablerte bedrifter i 2017
 • 15.300 blomster ble plantet i Gjøvik by i 2017

Besøk nettstedet byregnskapet.no

 Se byregnskapet.no for mer lesestoff og tall.

Magasinet Byregnskapet er distribuert per post til alle hustander i Gjøvik by.

 

 

Sist endret: 19.06.2018