Byregnskapet 2018

I dag lanseres byregnskapet for 2018. Byregnskapet gjør at befolkningen kan følge byutviklingen, og er et verktøy for å øke næringslivets og innbyggernes faktakunnskap om byutvikling i Gjøvik.

Her kan du lese Byregnskapet 2018.

Tanken bak byregnskapet er å gjøre oss i stand til å ta smarte valg for fremtiden. Det å måle utviklingen og se hva tallene faktisk sier, vil gjøre oss i stand til å ta valg basert på kunnskap istedenfor synsing. Byregnskapet gjør at også befolkningen kan følge byutviklingen.

Tallene i byregnskapet er hentet fra Gjøvik by hvor både rene fakta og folkets meninger er representert. Norstat har utført trivselsundersøkelser på et representativt utvalg i Gjøvik by.

 

Visjon Gjøvik 2030
En overordnet målsetting for både kommunen og byens næringsliv er visjonen om et levende og attraktivt bysentrum. Vi vil at flere skal ønske både å bo i byen og generelt ønske å ferdes der, både egne innbyggere og besøkende. Vi ønsker at byens kvaliteter skal bidra til at enda flere bedrifter etablerer seg både i selve byen og i kommunen ellers.

For å nå slike ambisiøse mål, må det jobbes systematisk og målrettet over lang tid. Vi mener at nettopp et byregnskap er viktig slik, ved siden av gode planer og aktiv oppfølging i budsjettarbeid. Et godt byregnskap tar utgangspunkt i den faktiske situasjonen akkurat i dag. Det skal gi gode statusbeskrivelser, ikke minst også vise konkret og relevant statistikk som gir oss et godt grunnlag for å nå målene vi har satt oss.

 

Byregnskapet er et samarbeid mellom Byen vår Gjøvik, Gjøvik kommune, Statens vegvesen og Oppland Fylkeskommune. Designet er utført av Frostrøyk idé og design.

Sist endret: 18.06.2019