Bytte fastlege?

I forbindelse med overgang til ny IKT-løsning for fastlegebytte vil det ikke være mulig å bytte fastlege i perioden 1.juni - 6. juni 2016. Dette gjelder både via helsenorge.no og ved å ringe 800HELSE (800 43 573)