Dagsenterene er åpne i sommer

Våre dagsentre er åpne i hele sommer. Velkommen

Åpent dagtilbud - lavterskel - Åslundmarka

Ved Åslundmarka bo og servicesenter er det et lavterskel dagtilbud som er åpent for alle mandag til fredag kl 10:00-16. Dagtilbudet har tilhold i kafeen ved senteret, tilbyr gode måltider og varierte aktiviteter. Du betaler kun for måltider.

Besøk Åslundmarka sin Facebookside.

Dagtilbud psykisk helse - Fontenehuset Gjøvik

Fontenehuset Gjøvik er et arbeidsfellesskap for mennesker som har eller har hatt psykiske helseutfordringer.  På Fontenehuset er det medlemmer og medarbeidere som sammen drifter huset. Medlemmene bestemmer selv hvor mye de vil delta og hvilke arbeidsoppgaver de vil gjøre. Hver enkelt vet selv best hva som fungerer i eget liv. Medlemskap er gratis, frivillig og livslangt hvis du ønsker.

Fontenehuset er åpent i hele sommer, mandag - fredag kl.09:00-15.00. Kom innom eller ring på forhånd for å få en omvisning av huset.

Kontaktinformasjon:

Besøk Fontenehuset Gjøvik sin Facebookside.

Dagaktivitetstilbud for eldre

Dagaktivitetstilbudet  er et tilbud for personer som bor hjemme, og som har behov for et tilrettelagt sosialt tilbud. Dagaktivitetstilbudet har fokus på sosialt samvær, fysisk aktivitet og ernæring. Det er mange ulike aktiviteter, og det legges vekt på hva deltakerne selv ønsker å gjøre. Dagaktivitetstilbudet vil også være et avlastende tilbud for pårørende. Egenandelen for dagaktivitetstilbud dekker drosje og 2 måltider.

For personer som har demens er det et spesielt tilrettelagt dagaktivitetstilbud i Åslundmarka, Sørbyen, Nordbyen og Snertingdal.
Nordbyen, Snertingdal og Biri har dagaktivitetstilbud generelt for eldre.

Oversikt over omsorgssentre i Gjøvik

Sist endret: 10.07.2019