Det nærmer seg folkeavstemming

Den 30. mai er det rådgivende folkeavstemning om kommunereform i Gjøvik, Østre Toten og Vestre Toten. Du kan forhåndsstemme fra 18. mai. Du har stemmerett dersom du var folkeregistrert som bosatt i Gjøvik pr. 1. april 2016 og fyller 16 år i løpet av 2016, eller eldre og for øvrig fyller vilkårene for stemmerett til kommunestyrevalg. Du finner mer informasjon om folkeavstemningen under knappen "Rådgivende folkeavstemning"

Det er nok mange som føler at de vet for lite om hvilke konsekvenser dette vil få, og for lite om selve prosessen som har foregått. Som muligens kjent, så har de tre kommunene opprettet en felles hjemmeside, http://www.sammengirvimer.no der veldig mye informasjon ligger. Der finner du  referater fra alle gruppene som har jobbet, der ligger det innlegg fra både politikere og andre, og der ligger også selve avtalen som de tre kommunene er blitt enige om.

Rett etter Pinse, vil det bli flere anledninger til å orientere seg, eller stille spørsmål. Vi vil komme tilbake med nærmere opplysninger om tidspunktene. Det viktigste budskapet er at du bruker stemmeretten og gir politikerne et godt råd.