Dialogmøte ny demensplan

I forbindelse med at Gjøvik kommune skal lage en ny demensplan, trenger vi dine innspill. Hva er viktig for at du og dine pårørende skal leve godt med demens? Vi inviterer til dialogmøte 1.juni kl 18 på Haugtun omsorgssenter, Storgata 33, Gjøvik.