E-faktura kommunale gebyrer

Vi beklager at eFaktura  2. termin på kommunale eiendomsgebyrer og 6.termin for barnehage/SFO med forfall 25.06 ennå ikke er oversendt nettbanken. eFaktura produseres på nytt i dag - 17.06.

Regnskapsseksjonen
Fakturerings-og innfordringsavdelingen