Eiendomsskatt - Befaringer

Gjøvik kommunestyre har, i henhold til eiendomsskatteloven § 8 A-3, vedtatt at det skal gjennomføres såkalt «alminnelig omtaksering» i Gjøvik kommune, noe som innebærer at alle eiendommer må besiktiges.

Besiktigelse betyr at vi må foreta en befaring av alle eiendommer i Gjøvik kommune. Formålet med omtakseringen er å fastsette nytt takstgrunnlag som skal gjelde i 10 år fra og med 2019.

Når vil befaringen skje?

Før befaringen vil alle motta brev fra kommunen, om varsel om bestigelse. Befaringer vil hovedsakelig foregå innenfor tidsrommet 08.00 – 17.00. De vil forsøke å ta kontakt når de kommer (ringer/banker på døra). De skal være godt synlige i gule jakker eller vester og ha ID-kort med bilde, underskrift og stempel fra Gjøvik kommune. For å få gjort vurderinger av bygningsmasse og tomt må de bevege seg rundt på eiendommen, men de skal ikke inn i noen av bygningene. Alle bygg fotograferes fra begge sider og vurderingene tar vanligvis mellom 10-30 minutter.

Det er ikke nødvendig at noen er hjemme. Ønsker du likevel å være tilstede, gi beskjed snarest mulig, gjerne pr. e-post til postmottak@gjovik.kommune.no. Vær vennlig å oppgi gnr/bnr mobilnummer, samt et telefonnummer hvor du kan nås på dagtid.

Det er opplysninger om bygninger og tomteareal i matrikkelen som danner grunnlaget for eiendomsskatt.

Hva skjer videre

Når alle besiktigelser i kommunen er ferdige, vil en oversikt over fakta (arealer for tomt og bygninger), bli sendt ut for kontroll.

For mer informasjon

For mer generell informasjon om eiendomsskatt, samt utregning av dagens eiendomsskattesatser (gjeldende ut 2018)

Sist endret: 01.06.2018