• Startside
  • Eldar døpte verdens første elgravemaskin

Eldar døpte verdens første elgravemaskin

3. juni startet den elektriske gravemaskinen, Eldar, opp med sin jobb på det nye omsorgssenteret på Biri. Når det kom til hvem som skulle stå for døpingen av gravemaskinen falt valget naturligvis på selveste Eldar Vågan. Gravemaskinen er verdens første elektriske 35-tonns gravemaskin til bruk på byggeplass.

Så vidt vi vet er Gjøvik kommune den første kommunen i Norge som skal bruke elgravemaskin i et slikt prosjekt. Forsøket med elgravemaskin lar seg gjennomføre fordi kommunen har fått tildelt klimasatsmidler til nyskapende utprøving av alternativer for å drifte en byggeplass.

Massiv miljøsatsing
Miljø har vært viktig både for Gjøvik kommunes administrasjon og politikere å bringe inn i dette prosjektet, og arbeidet med Biri omsorgssenter er et langt skritt i retning av å redusere utslippene gjennom alle deler av byggeprosjektet og i byggets levetid.

- Det er svært gledelig at vi på Biri nå bygger et framtidsrettet omsorgssenter. Våre innbyggere vil få gode tjenester i et moderne bygg.  Både byggeprosess og løsninger er i pakt med den nyeste klimatenkningen. Når en i tillegg har bruk byggematerialer i tre og klimariktige energiløsninger, er dette faktisk å regne som et nasjonalt fyrtårnsprosjekt, sier ordfører i Gjøvik, Bjørn Iddberg.

Gjøvik kommune har som visjon å være ledende i bærekraftig vekst og utvikling. Et område, hvor det både tenkes og jobbes med gode miljøvalg, er kommunens egne bygg. Det skal bygges et nytt moderne omsorgssenter på 5000 m2 på Biri. Bygget skal stå ferdig i siste halvår 2020. Byggingen av omsorgssenteret på Biri er et av fyrtårnprosjektene i den nye klimaplanen.

Berømmer Gjøvik for modig satsing
Administrerende direktør i Nasta AS, Tom Johansen, vil berømme Gjøvik kommune for modig satsing.

- En kreativ og utradisjonell tilnærming har gjort at Nasta og kommunen, med starthjelp fra Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova, nå kan presentere verdens første utslippsfrie 35-tonns gravemaskin til bruk på byggeplass. Ved å nå få prøvd ut om en elektrisk maskin som dette faktisk kan brukes til bygging av Biri omsorgssenter, baner kommunen vei for utbyggere som ønsker å bidra til grønne byggeplasser sier Johansen.

Sist endret: 03.06.2019