Elektronisk sanitærmelding

Gjøvik kommune innfører elektronisk sanitærmelding fra mandag 2. mars 2015. Dette vil gi en raskere og mere enhetlig saksbehandling.