Er du pårørende?

Sjekk ut vår nye nettside der vi har samlet relevant informasjon og peker til gode ressurssider.

Pårørende utfører viktige omsorgsoppgaver og er en verdifull ressurs i omsorgsfelleskapet. Mange pårørende har store og tyngende omsorgsoppgaver. Det er derfor viktig at pårørende verdsettes for innsatsen de gjør, mottar veiledning og støtte når det er behov for det.

Et godt samspill mellom pårørende og tjenesteyter, hvor de kjenner hverandres roller, behov og innsats, vil bidra til forutsigbarhet og trygghet i omsorgssituasjonen. Med bakgrunn i dette har Utviklingssenter for sykehjem i Oppland/Gjøvik kommune et prosjekt hvor målet er å bidra til en bedre hverdag for pårørende med store omsorgsoppgaver.

Et av tiltakene i prosjektet er rettet mot å tilgjengeliggjøre informasjon om råd, rettigheter og tilbud for pårørende. Den nye nettsiden for pårørende finner du her