• Startside
  • Er du verge eller pårørende til noen med utviklingshemming?

Er du verge eller pårørende til noen med utviklingshemming?

Gjøvik kommune og Fylkesmannen arrangerer kurs 2.6.2016 i "Vergemål og selvbestemmelse for personer med utviklingshemming"

Gjøvik kommune gjennomfører utviklingsprosjektet «Selvbestemmelse og brukermedvirkning, - ingenting om oss – uten oss».
Målet er å få økt fokus på og mer reell selvbestemmelse og brukermedvirkning for personer med utviklingshemming. I denne forbindelse ønsker vi å invitere alle som samarbeider for å realisere målsettingen.
Fylkesmannen ved Vergemål vil gi oss en innføring i Vergemålsloven, og vil vektlegge «minste middels prinsipp» og gi en orientering om hvordan verger skal ivareta interessene for den enkelte iht mandat. Det vil også gis en kort orientering vedrørende vergers og pårørendes plikter og rettigheter etter kap.9 i Kommunens lov om helse og omsorgstjenester.

«Vergemål og selvbestemmelse for personer med utviklingshemming».

Torsdag 2.juni i Gjøvikhallen.

To alternativer med 3 timers kurs fra
Kl. 12:00 -15:00 (kurs 1) Direktelink til påmelding
Kl. 15:30 – 18:30. (kurs 2) Direktelink til påmelding

Kursene er også publisert her

Påmeldingsfrist: utvidet til 31.5.2016

Målgruppe: Verger, pårørende og ansatte i Gjøvik kommune

Program for dagen:

  • Velkommen ved tjenesteleder, Karin Johnsrud
  • Kort presentasjon av prosjektet ved prosjektleder, Susan R. Nielsen
  • Vergemål og kort om «Tvang og makt», forebygging og saksbehandling, ved Fylkesmannen, Annichen Hopeland Ødegård og Trude Jansen Asskildt
  • Mulighet for å stille spørsmål
  • Dialog i gruppe,  avslutningsvis