• Startside
  • FEIL I UTBETALING TIL PRIVATE BARNEHAGER

FEIL I UTBETALING TIL PRIVATE BARNEHAGER

I forbindelse med forberedelse av rådmannens budsjettfremlegg for 2017 og nytt vedtak om tilskuddssatser til private barnehager for 2017, er det avdekket at det er utbetalt feil tilskudd til private barnehager i 2015 og 2016.

Feilen ble rapportert videre til rådmannen umiddelbart etter at den ble avdekket.

Kommunen benytter seg av et regneark som KS og PBL (Private Barnehagers Landsforbund) utarbeidet for noen år siden. Da kommunen la inn endringer i beregningsgrunnlaget for 2015, oppstod en følgefeil i regnearket. Dette gjør at tilskuddene er blitt prisjustert to ganger i stedet for en. Dette har medført at de private barnehagene har fått utbetalt mer tilskudd enn berettiget i 2015 og 2016.

De private barnehagene i kommunen har fått utbetalt kr. 5 568 000 for mye i 2015 og kr. 7 437 000 for mye i 2016. Kommunen utbetalte i alt kr. 107 553 000 i 2015 og 114 394 000 i 2016. I snitt har hver barnehage i 2016 fått utbetalt ca 350 000 kroner for mye.

Det er gjort en vurdering av om kommunen kan kreve deler av beløpet tilbakebetalt eller avkortet fra framtidige tilskudd. Rådmannen anbefaler at de private barnehagene får beholde for mye utbetalt tilskudd både for 2015 og 2016.

Rådmannen har i henhold til kommunens internkontrollsystem iverksatt systemrevisjon på området «utbetaling av tilskudd til private barnehager».

Rådmannen er fornøyd med at feilen ble meldt inn umiddelbart etter at den ble avdekket. Det er viktig for vår organisasjonskultur at det skal være trygt å melde fra internt om feil og avvik også i en slik størrelsesorden som det her er snakk om.

Kommunen har i dag informert de private barnehagene om feilen og vil gå grundig gjennom de korrigerte beregningene på vårt faste samarbeidsmøte med de private barnehagene den 2. november.

Det er i dag ettersendt tilleggssak til formannskapets møte den 2. november om feilen. Samtidig er hovedutvalget for oppvekst og gruppeledere i kommunestyret informert pr epost.

Rådmannen ønsker åpenhet også rundt feil som gjøres og har derfor valgt å informere bredt om det inntrufne, herunder til media og i kommunens egne informasjonskanaler.

Rådmannen beklager den feilen som er gjort og de konsekvensene det har fått.

Sist endret: 28.10.2016