• Startside
  • Fire kommuner blir til en? -Innbyggerdialog

Fire kommuner blir til en? -Innbyggerdialog

Nå er tiden kommet for å løfte debatten og dialogen ut fra planleggings- og drøftingsrommene, og ut til alle innbyggerne i våre fire kommuner. Det første skrittet tas nå, og det er å presentere en felles hjemmeside og en ny Facebookprofil. Begge med navnet: sammen gir vi mer. Vi inviterer begge steder til aktiv deltagelse. Velkommen!

Selv om det har vært jobbet nokså lenge i kulissene, er det nå selve startskuddet går for det vi kan kalle "prosjekt Innbyggerdialog". Og vi, det er kommunene Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, og Søndre Land, som arbeider for å synliggjøre mulighetene for å gå sammen til en kommune.
Vi har blant annet opprettet en felles hjemmeside,www.sammengirvimer.no, som vi håper du vil besøke. Vi lanserer også en egen Facebookprofil med samme navn. (Du finner den også på nettsida.)  Vi inviterer deg til å delta med synspunkter, debatt og dialog. Vi håper at tiden framover skal by på argumentasjoner og tankerekker som gjør det spennende å være med. Vi ønsker ikke minst at dere som er yngre vil bidra med synspunktene deres. Hva må til for at dere skal bosette dere i vår region? Hva betyr noe, hva betyr lite eller ingenting? 
Så er det naturligvis slik at både nettside og FB-profil vil redigeres utifra de etiske retningslinjene som gjelder for kommunene, når det gjelder språkbruk og innhold.
Men det skal være høyt under taket,- så kjør debatt, kjør dialog.
(Så oppfordrer vi alle til å like dette og samtidig invitere andre til å gjøre det samme)