• Startside
  • Folkehelsepris i Hedmark og Oppland

Folkehelsepris i Hedmark og Oppland

5. desember arrangeres det en stor frivillighetskonferanse i Hamar Teater, en felles konferanse for Hedmark og Oppland. I den forbindelse vil Nasjonalforeningen for folkehelsen dele ut en folkehelsepris for hvert fylke. Nå ønsker vi nominasjoner til prisen.

Prisen var ny i 2018, men vi deler den ut for første gang i 2019. Fra Nasjonalforeningen for folkehelsen vil prisvinner få et kunstverk. I tillegg vil Hedmark fylkeskommune og Oppland fylkeskommune, som også jobber målrettet med fokus på folkehelse, gi prisvinner en pengepremie. 

Kriterier for folkehelseprisen:

  • Bidrar til sosial støtte, nettverk og aktivitet som skaper trivsel og livskvalitet
  • Bidrar til gode nærmiljøer
  • Bidrar til inkludering og bekjempelse av utenforskap
  • Skaper generasjonsmøter og aktiviteter på tvers av generasjoner
  • Har hatt stor betydning for folkehelsa og sosiale forhold i nærmiljøet

Vær med å hedre en ildsjel som har jobbet/jobber med å fremme folkehelsen i ditt nærmiljø. Frivillighetskonferansen vil bli annonsert senere. 

 

Begrunnelse på forslag sendes til:

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Fylkeskontoret for Hedmark og Oppland

Kornsilovegen 54, 2316 Hamar

eller hedop@nasjonalforeningen.no

Frist for innsendelse av forslag er satt til 29. september 2019.

 

Med vennlig hilsen Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Sist endret: 11.09.2019