Forslag Styringsdokument og Betalingssatser 2017

Rådmannen har lagt fram sitt forslag til Styringsdokument 2017 - og forslag til Betalingssatser 2017.

Dokumentene - med omtale av prosessen før og etter at de ble lagt fram 10.november - finner du her.

Sist endret: 10. november 2016