• Startside
  • Forslag til Styringsdokument 2016

Forslag til Styringsdokument 2016

Rådmannen har lagt fram Forslag til Styringsdokument 2016 for politisk behandling. Utvalgene har møter i uke 48, formannskapet 2.desember og kommunestyret 17.desember.