• Startside
  • Fortsatt glatt og vanskelige forhold

Fortsatt glatt og vanskelige forhold

Det både strøs og skrapes og saltes, men likevel er det fortsatt veldig glatt mange steder. Særlig på sideveiene. Som i går er det et stort problem at fuktigheten og nedbøren fryser på og tetter igjen grusen og polerer den. De store tilførselsvegene er stort sett lett framkommelige, men det er all grunn til å vise forsiktighet også i dag. Følg med påwww.opplandstrafikk.no.