Gjøvik blir vertskommune

I løpet av 2015 gjennomførte helsedirektoratet en evaluering av utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester. Som resultat av denne evalueringen, besluttet Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet, at det fra 1.1.2017 skulle bli et felles Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i hvert fylke. Alle nåværende vertskommuner fikk mulighet til å sende inn søknad om å bli den ene i sitt fylke. Tirsdag kom svaret fra Helsedirektoratet: Helse- og omsorgsdepartementet har besluttet at Gjøvik kommune tildeles oppgaven som vertskommune for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Oppland.

Sist endret: 24.11.2016