• Startside
  • Gjøvik kommune presenterer sykehustomta Vismunda på Biri

Gjøvik kommune presenterer sykehustomta Vismunda på Biri

Gjøvik kommune tilbyr Helse Sør-Øst og Sykehuset Innlandet en stor og attraktiv sykehustomt ved elva Vismunda på Biri. På ny firefelts riksvei 4 blir det 12 minutter til Mjøssykehuset Biri fra Gjøvik sentrum.

- Dette er ei god tomt som Gjøvik kommune disponerer. Mjøssykehuset på Biri vil ligge i hjertet av Innlandet – for pasienter og ansatte, sier ordfører i Gjøvik, Bjørn Iddberg. 

Se digital brosjyre Mjøssykehuset Biri 

Video 

Kommunens valg 

19. mars i fjor vedtok formannskapet at Gjøvik kommune skulle tilby to sykehustomter. Én tomt ved Mjøsbrua og én tomt i sentrum av Gjøvik. Helse Sør Øst har bestemt at Mjøssykehuset skal bygges ved Mjøsbrua. Kommunen innretter seg etter vedtaket, og tilbyr en sykehustomt fire minutter fra nye Mjøsbrua. Formannskapet ble onsdag orientert om sykehustomta.

God utvikling på Biri 

Ordfører Iddberg understreker at Mjøssykehuset Biri betyr spennende utviklingsmuligheter.I nærheten av Mjøssykehuset Biri har kommunen identifisert ca. 100 dekar til knoppskyting for private og offentlige virksomheter. Arealet er like stort som Hunton-stranda i Gjøvik sentrum.

-Det må åpenbart bygges nye boliger på Biri dersom Mjøssykehuset kommer. Mange ansatte ønsker nok å bo tett på arbeidsplassen. Når det i tillegg blir nye arbeidsplasser i tilknytning til Mjøssykehuset, blir det flere innbyggere på Biri, sier ordføreren.

Bra tomt

Sykehustomta er på 178 dekar. Sweco har kvalitetssikret geoteknikk (grunnforhold), veikapasitet/adkomst til E6, og en volumstudie av sykehuset.

 -Sweco har vurdert tomta, og mener den er god, sier Iddberg.  

 Tomta er regulert til næringsformål. Flom i elva Vismunda utgjør ingen risiko fordi elveløpet ligger såpass lavt i forhold til sykehustomta. 

Reisetid Innlandet 

Reisetiden til Mjøssykehuset Biri er mindre enn 45 minutter for nesten halvparten av innbyggerne i Innlandet.  

Kjøretid nye fire-feltveier(Sweco):

  • 20 minutter fra Hamar (E6) 
  • 14 minutter fra Lillehammer (E6) 
  • 12 minutter fra Gjøvik (Rv4) 
  • 38 minutter fra Elverum (ny vei Brenneriroa-Elverum) 
Sist endret: 06.02.2019