GJØVIK KOMMUNE TAR OPP LÅN

Gjøvik kommune tar opp lån på 450 millioner kroner

For første gang utsteder Gjøvik kommune et obligasjonslån på Oslo børs. Kommunen gjør med det flere grep i sin gjeldsforvaltning og henter ut nye gevinster i et begrenset lånemarked. Dette vil være til fordel for kommunens innbyggere på lengre sikt.

Følgende grep gjøres:

  • Finansiering av kommunens investeringsprosjekter for 2017 sikres ved tilførsel av ny kapital på 200 mill. kr.
  • Refinansieringsrisikoen blir lavere som følge av at den kortsiktige sertifikatgjelden reduseres med 250 mill. kr.
  • Rentemarginen reduseres som følge av at flere låneopptak samles i ett større beløp.
  • Kommunen åpner opp for å utstede nye obligasjoner i framtiden såfremt det er innenfor rammene for kommunens finansreglement.

Lånet gjelder «FRN Gjøvik kommune obligasjonslån 2017/2022» (ISIN NO0010782840). Tilretteleggere er DnB Markets og Nordea Markets i fellesskap.

Første noteringsdag er tirsdag 24. januar 2017. Oppdatert og mer informasjon finnes på Oslo børs.

Sist endret: 23.01.2017