• Startside
  • GJØVIK KOMMUNES SKATTE- OG AVGIFTSVEDTAK FOR 2017

GJØVIK KOMMUNES SKATTE- OG AVGIFTSVEDTAK FOR 2017

Gjøvik kommunestyre har i møte 15. desember 2016 i sak 149/16 fattet følgende vedtak: For inntektsåret 2017 legges det maksimale skatteøret som Stortinget vedtar til grunn for personlige skatteytere.

Det skal skrives ut eiendomsskatt for 2017 på alle faste eiendommer i Gjøvik kommune med en skattesats på 4,9 promille. Dette omfatter alle verker og bruk i hele kommunen, med unntak av eiendommer som er fritatt. Det skal ikke benyttes bunnfradrag for kommende år.

Etter vedtak i kommunestyret er de fleste kommunale avgifts- og betalingssatser forhøyet fra 2016. Se kommunens hjemmeside for nærmere opplysninger.

Samtlige skatte- og avgiftsvedtak gjøres gjeldende fra 1. januar 2017.

Sist endret: 21.12.2016