• Startside
  • Skatte- og avgiftsvedtak for 2019

Skatte- og avgiftsvedtak for 2019

Samtlige skatte- og avgiftsvedtak gjøres gjeldende fra 1. januar 2019.

Gjøvik kommunestyre har i møte 29. november 2018 i sak 112/2018 fattet følgende vedtak:

    • For inntektsåret 2019 legges det maksimale skatteøret som Stortinget vedtar til grunn for personlige skatteytere.
    • Det skrives ut eiendomsskatt for 2019 på alle faste eiendommer i Gjøvik kommune med en skattesats på 2,6 promille. Dette omfatter alle eiendommer innenfor vedtatte skattetakstområde, samt verker og bruk i hele kommunen med unntak av eiendommer som er fritatt. Det skal ikke benyttes bunnfradrag for kommende år.

Gjøvik kommunestyre behandlet 13. desember 2018 sak 127/2018 hvor det vedtas at eiendomsskatt og kommunale gebyrer fordeles på 12 terminer i stedet for tidligere 3 terminer.

De fleste kommunale avgifts- og betalingssatser er forhøyet fra 2019.

Samtlige skatte- og avgiftsvedtak gjøres gjeldende fra 1. januar 2019.

 

Sist endret: 18.12.2018