GOD SKATTEINNGANG I 2016

Gjøvik kommunes skatteinngang endte på ca. 16 mill. kr mer enn budsjettert.

Kommunens skatteinntekter i 2016 havnet på ca. 711,2 mill. kr eller 23 598 per innbygger. Dette utgjør en skattevekst på 10,2 % i forhold til skatteåret 2015. Veksten i kommunene ellers i landet har vært på 9,7 %, mens den i statsbudsjettet for 2017 ble anslått til å være 8,7 %.

Mye av veksten skyldes at det ble tatt ut store utbytter i 2015 som en tilpasning til skattereformen i 2016.

Kommunens skatteanslag ble oppjustert 24.11.16 med bakgrunn i skatteinngangen t.o.m. september. Budsjettavviket utover justert anslag tilskrives fjorårets tre siste måneder.

 

  R2016 B2016 Avvik R2015

Skatteinntekter

Netto inntektsutjevning

711 172

105 662

684 371

116 519

26 801

-10 857

645 071

104 897

Totale skatteinntekter 816 834 800 890 15 944 749 968

 

 

 

 

 

Sist endret: 18.01.2017