Gode nyheter fra Fylkeskommunen

Gjøvik er nå et langt skritt videre i kampen om å få huse den nye administrasjonen for Innlandet Politidistrikt.

Fylkespolitikerne i Oppland har nå bestemt seg for å gå inn for Gjøvik som administrasjonssted for Innlandet Politidistrikt. Som kjent har det pågått en kamp på ulike arenaer knyttet til lokaliseringen av det nye hovedsetet. Alle Mjøsbyene har vært  aktuelle. Politidirektoratet vil ha Hamar, men flere høringsinstanser har den siste tiden gått inn for Gjøvik. Nå også Fylkeskommunen. Fylkesordfører, Even Aleksander Hagen, sier at det er positivt at vi nå klarer å samle oss om ett alternativ. Argumentasjonen som har vunnet fram er i stor grad knyttet til samarbeidet med Center for Cyber and Information Security på Høyskolen (snart Universitetet) i Gjøvik, men også argumenter knyttet til antall statlige arbeidsplasser og befolkningstettheten i området. Høringsfristen er i dag, og vi går spennende tider i møte. Det er ikke lenge før den endelige avgjørelsen skal tas.