Gratulerer Vindingstad barnehage

Vi har gleden av å publisere denne pressemeldingen i sin helhet, og samtidig gratulere alle i Vindingstad barnehage, både barn og voksne, og med styrer Wenke Wiklund Kleppe i førersetet, med denne flotte prisen. Hipp, hipp...

 

Oppland fylkes trafikksikkerhetsutvalg
Sekretariat:
Statens vegvesen
Postboks 1010
2605 Lillehammer

Trafikksikkerhetsprisen for 2015 tildeles Vindingstad barnehage

Oppland fylkeskommune ved trafikksikkerhetsutvalget (FTU) deler i år ut trafikksikkerhetsprisen for 23. gang. Trafikksikkerhetsprisen for 2015 går til Vindingstad barnehage på Gjøvik.

Antall barn som omkommer eller blir skadd i trafikken blir stadig færre. Tilrettelegging av egne lekearealer uten trafikk, bedre sikring av barn i bil og god trafikkopplæring i barnehager og skoler er viktige årsaker til denne utviklingen, sier leder i FTU Gunnar Tore Stenseng.

Vindingstad barnehage har lagt ned et omfattende arbeid for å bli godkjent som «Trafikksikker barnehage», som er et nasjonalt verktøy som skal sikre et godt og helhetlig trafikksikkerhetsarbeid i barnehagen. Arbeidet innebærer at trafikkopplæring integreres som en del av barnehagens omsorgs- og opplæringsarbeid og nedfelles i barnehagens årsplan. Vindingstad barnehage har også utarbeidet gode HMS- rutiner for å ivareta sikkerheten på turer til fots, med bil eller buss og håndtering av uforutsette faresituasjoner og hendelser på turer. Foreldrene involveres også i barnehagens trafikksikkerhetsarbeid ved at trafikksikkerhet og trafikkopplæring skal være et tema på foreldremøter.

Å bli godkjent som «Trafikksikker barnehage» er ingen garanti for at det ikke skjer ulykker, men er et bevis på at barnehagen jobber godt med trafikksikkerhet, sier Stenseng. Dette er viktig for å forebygge ulykker blant barn mens de er små, men også med hensyn til å skape gode holdninger når de blir eldre. Grunnlaget for holdninger til trafikksikkerhet legges i barneårene. Derfor må trafikkopplæring starte tidlig, sier Stenseng.

Vindingstad barnehage vil få overrakt prisen under ulykkesmarkeringen i Bagn i Sør-Aurdal kommune 12. januar 2016.


Kontaktperson:

Leder av Oppland fylkes trafikksikkerhetsutvalg
Gunnar Tore Stenseng – mobiltelefon 908 78 907

 


Medlemmer: Gunnar Tore Stenseng (leder), Anne Elisabeth Thoresen, Turi Elise Kaus, Åse Bratrok Ryager og Øystein Andreassen
Andre: Fylkesmannen i Oppland, Oppland fylkeskommune, Statens vegvesen, Trygg Trafikk Oppland, Gudbrandsdal politidistrikt, Utrykningspolitiet distrikt 02 og Vestoppland politidistrikt