Graving i Hunnsveien

Snart hundre år gamle rør og ledninger byttes ut

Hunnsveien, mellom Hans Mustads gate og Øvre Torvgate, skal nå få ny infrastruktur dypt nede i bakken. I 3 uker, fra og med mandag 22/6, vil den delen av Hunnsveien være stengt for trafikk. Det blir satt på 2 skift for å få denne jobben gjort så raskt som mulig. Tidspunktet er valgt med omhu og i samarbeid med en rekke interessenter. Ikke minst er det en viktig premiss at all skolebusstrafikk nå tar en pause. Det blir skiltet godt og det er lagt  tilrette for at ulempene skal bli så få og kortvarige som mulig. Det har på forhånd vært kontakt med ulike arrangører av aktiviteter i byens sentrum i denne perioden, og det vil bli gjort små og nødvendige tilpasinger.